2 years ago

Vung Vieng dược giữ lại lam du lịch(Dan tri) – Quảng Ninh quyết dịnh giữ lại Lang chai Vung Vieng dể phục vụ du lịch, sau khi dịa phương nay ra quyết tam di dời hang loạt lang chai khac len bờ.

Sau khi, dề an di dan len bờ sinh sống cơ bản da hoan thanh, Ủy ban Nhan dan tỉnh Quảng Ninh da quyết dịnh giữ lại mo hinh lang chai, cho phep dịch vụ cheo do hoạt dộng dể phục vụ du khach, nhằm bảo tồn va phat huy cac gia trị van hoa của lang chai Vung Vieng.


Vung Vieng dược giữ lại lam du lịch


Khach du lịch sử dụng dịch vụ cheo thuyền tren lang chai Vung Vieng.
Từ xưa, Vung Vieng la một trong những lang chai co kiến truc dộc dao nhất tren thế giới. Bởi lẽ những ngoi nha ở day dều la nha nổi tren biển, tập trung ben cạnh la những thuyền, be lớn nhỏ. Theo con song, theo luồng ca, nơi con song to khong chạm vao dược, nơi cơn bao thep khong xam hại, chốn ấy những người ngư dan lập lang. Chinh sự khac biệt về diều kiện tự nhien va dời sống sinh hoạt do da lam cho lang chai Vung Vieng co những net van hoa dộc dao.

Khung cảnh binh yen, hiền hoa chứa dựng net gi do dầy nguyen sơ. Nhẹ nhang trong lan sương buổi sớm, những chiếc ghe nhỏ rẽ song nước ra khơi, một vai chiếc thuyền ban hang rong ngược xuoi khiến du khach ngẩn ngơ, bồi hồi. Nếu may mắn, di vao dịp hội, du khach sẽ dược nghe tiếng hat giao duyen của những co gai, chang trai lam nghề biển. Tiếng ho ngọt ngao, dằm thắm, vang vọng tren mặt nước, dường như khiến ai do quen cả lối về. Cuộc sống sinh hoạt tren biển va cong việc lao dộng của những người ngư dan lang Vung Vieng la một net dẹp van hoa ma chỉ rieng Hạ Long mới co. Sự kỳ vi của cảnh quan, sự dộc dao vế van hoa da giup nơi day lọt vao top những diểm du lịch hấp dẫn nhất Hạ Long.

Trước do, Ban Quản ly vịnh Hạ Long da trinh UBND tỉnh dề an Bảo tồn va phat triển cac sản phẩm du lịch tại cac lang chai tren vịnh Hạ Long giai doạn 2014 – 2020.

Theo nội dung của dề an, 4 trong 7 lang chai da dược UBND tỉnh Quảng Ninh quy hoạch trước day la lang chai Ba Hang, Hoa Cương, Cửa Vạn, Vung Vieng va khu tai dịnh cư Cai Xa Cong da dược dề xuất xay dựng những sản phẩm du lịch, gắn với dặc trưng van hoa của từng lang chai. Theo do mỗi lang chai sẽ gắn với một mo hinh phat triển du lịch rieng: lang chai Ba Hang – mo hinh lang chai gắn với bảo tồn hệ sinh thai rừng ngập mặn, trải nghiệm trồng rừng, cheo do dưa don khach tham quan, cho thue kayak, ban hang lưu niệm

Từ xưa lang chai tren Hạ Long la nơi ma nhiều dời qua, cac thế hệ người dan da sinh sống, gắn bo mau thịt. Chinh vi thế, người dan mong muốn sau khi tai dịnh cư, ổn dịnh chỗ ở tren bờ vẫn co việc lam, gắn với cac hoạt dộng du lịch tren Vịnh Hạ Long.

Thực tế, hiện nay trừ khu tai dịnh cư mới Cai Xa Cong, cac lang chai Ba Hang, Cửa Vạn, Vung Vieng dều la những lang chai dẹp, diểm du lịch nổi tiếng tren vịnh Hạ Long da dược dưa vao khai thac du lịch. Những nam gần day, lượng khach du lịch dến tham quan cac lang chai lien tục tang.

Mặc du di dời cac hộ dan lang chai len bờ, nhưng chinh quyền dịa phương vẫn tạo diều kiện cho cac hộ dan mưu sinh tren vịnh dể vừa dảm bảo kế sinh nhai cho người dan vừa gop phần giữ gin những net van hoa dặc sắc của người vạn chai Hạ Long.

Với quyết dịnh nay của Quảng Ninh, giờ day, mỗi người dan lang chai cu khong chỉ biết lam du lịch ma con nang cao y thức bảo vệ moi trường Vịnh. Hang ngay người dan tự nguyện thu gom rac troi nổi tren biển dể mang di xử ly. Mỗi ngư dan cheo do khong chỉ la một tuyen truyền vien dắc lực ma con trực tiếp tham gia vớt rac tren mặt Vịnh, bảo vệ moi trường Vịnh Hạ Long ngay cang xanh, sạch, dẹp.

Minh Phan2 years ago

Ha Nội quyết tam dưa du lịch trở thanh nganh kinh tế mui nhọn(Dan tri) – Chiều 18/12, tại Ha Nội Sở VHTTDL Ha Nội va Hiệp hội Du lịch Ha Nội da ky thỏa thuận hợp tac phat triển du lịch trong thời gian tới. Theo do, hai ben sẽ cung phối hợp trong cong tac xuc tiến, quảng ba, thuc dẩy sự phat triển của du lịch thủ do.Theo do, hai ben cung sẽ triển khai cac hoạt dộng tuyen truyền quảng ba về vai tro, vị tri, tầm quan trọng của du lịch Ha Nội, dồng thời nghien cứu xay dựng va triển khai thực hiện cac sản phẩm dặc thu của du lịch Ha Nội va cac sản phẩm du lịch kết nối cac tỉnh, thanh trong cả nước.

Ha Nội quyết tam dưa du lịch trở thanh nganh kinh tế mui nhọn


Với những nỗ lực tren, hy vọng du lịch sẽ trở thanh nganh kinh tế mui nhọn của thủ do trong thời gian tới (ảnh:vanminhsonghong)
Ngoai ra, nganh du lịch cung nghien cứu xay dựng va tổ chức thực hiện cac sản phẩm dặc thu của du lịch Ha Nội va sản phẩm du lịch kết nối cac tỉnh thanh trong cả nước; triển khai sự kiện thường nien như hội chợ du lịch quốc tế Ha Nội, cac cuộc thi chuyen nganh nghiệp vụ, dịch vụ du lịch như thi chọn hướng dẫn vien giỏi, lễ tan, dầu bếp… trong phạm vi, quy mo của Ha Nội va kết hợp với cac tỉnh thanh.

Danh gia cao sự hợp tac tren, ong Nguyễn Quang Lan, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Ha Nội khẳng dịnh, Hiệp hội Du lịch Ha Nội sẽ nắm bắt tam tư nguyện vọng, những kho khan thuận lợi của hội vien, phản anh kịp thời len Sở va cơ quan co thẩm quyền. Dồng thời phối hợp với cac cơ quan hữu quan dể tim ra biện phap giải quyết, tạo diều kiện cho doanh nghiệp hoạt dộng hiệu quả.Chia sẻ quan diểm về vấn dề tren, ong To Van Dộng, Giam dốc Sở VHTTDL Ha Nội cho biết: “Sở VHTTDL la cơ quan quản ly nha nước, con Hiệp hội la cơ quan trung gian kết nối với cac doanh nghiệp. Co một thực tế la hiện nay cơ quan quản ly nha nước va doanh nghiệp chưa thực sự gắn bo với nhau. Việc ky kết nay sẽ dảm bảo rằng cơ quan quản ly nha nước va doanh nghiệp sẽ gắn bo hơn nữa dể tạo diều kiện thuận lợi nhất cho cac doanh nghiệp phat triển. Hơn thế nữa việc ky kết nay sẽ la cơ sở phap ly dể hai ben thực hiện một cach nghiem tuc, từ do thuc dẩy du lịch thủ do phat triển mạnh mẽ hơn”.Ben cạnh do, ong Dộng cung cam kết thực hiện tốt nhất những diều khoản trong thỏa thuận dể dưa nganh du lịch phat triển mạnh hơn nữa, thực sự trở thanh nganh kinh tế mui nhọn va dưa Ha Nội trở thanh trung tam du lịch phat triển hang dầu trong nước va trong khu vực.Song An2 years ago

Baku – Thành phó du lịch tương lai(Dan tri) – Thanh phó Baku, thủ do của dát nước giau dầu mỏ Azerbaijan, hứa hẹn sẽ sớm trở thành diẻm du lịch dược nhièu người ưa thích trong mọt vài nam tới.

Thanh phó Baku, thủ do của dát nước giau dầu mỏ Azerbaijan, co thể hiện nay chưa phải là diẻm dén dàu tien xuát hiẹn trong dàu khi bạn chọn dịa diẻm du lịch nhưng thành phó lớn nhát khu vực Caucasus sẽ sớm trở thành diẻm du lịch dược nhièu người ưa thích trong mọt vài nam tới khi Dại hội thể thao chau Au dầu tien dược tỏ chức tại day vào nam 2015.

Baku - Thành phó du lịch tương lai

Thap ngọn lửa, biểu tượng mới của thủ do Baku

Baku thường dược ví như là Dubai của khu vực Caucacus (Cap-ca-dơ) bởi sự giàu có và xa hoa. Theo xếp hạng Lonely Planet thị Baku thuộc nhom 10 diểm dến hang dầu về cuộc sống về dem.

Sau khi thực hiện thanh cong cuộc thi am nhạc Eurovison 2012 và dược chọn làm dịa diẻm tỏ chức Dại họi thẻ thao chau Au dầu tien nam 2015, thanh phố giau co này dang dàn trở thành diẻm du lịch hàng dàu của giới giàu có.

Baku - Thành phó du lịch tương lai

Baku thường dược ví như là Dubai của khu vực CaucacusNgoài thị trường hang hoa xa xỉ ngay cang phát triẻn, trung tam phố cổ Baku với cung diện Shirvanshah va Maiden Tower da dược dưa vao di sản thế giới UNESCO nam 2000.

Dể don tiếp dong khach du lịch tham gia sự kiện Dại hội thể thao chau Au 2015, nhiều khach sạn sang trọng sẽ dược khanh thanh và sãn sàng phục vụ sự kiẹn thẻ thao này.

Linh Ngọc

Theo AFP
2 years ago

Dường chinh phục nga ba Dong duc Dương

Dất va ca thể Tay Nguyen luon co sức hut mạnh mẽ với những người muốn du lịch bụi, nổi bật như nga ba Dong duc Dương, dịa diểm tiếp giap ba nước Việt Nam, Lao va Campuchia.

Co cho rất nhiều dường va lựa chọn phương tiện mục dich tới với xa Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, tuy dựa theo dịa xem bạn xuất phat. Nếu từ phia Bắc, co thể dap may bay tới Buon Me Thuột (Dak Lak) va tiếp tục tim xe khach nhằm tới Ngọc Hồi. Hoặc xe khach chạy từ TP HCM, hoặc Vai Chuyen Nho Nen Biet nhiều tỉnh ở dọc quốc lộ 1A giống như Quảng Binh, Quảng Ngai… dến Kon Tum cung vo cung nhiều, hay tinh cung dường phải chang co lẽ la nhất tuy dịa diểm chung ta dứng.

Nếu sỡ hữu thời gian, chung ta co cơ hội chọn hanh trinh kham pha cả vung dất Tay Nguyen, do như chạy xe may từ Nha Trang, thong qua em be deo Phượng Hoang la bắt dầu dịa phận Dak Lak va từ do rong ruổi qua những vung dất dỏ nắng gio với cac sử dụng kho quen.

1-JPG-1565-1393555058.jpg

Dường tới cột mốc nga ba Dong duc Dương.

Quốc lộ 14 rộng va dẹp, chạy xe bon bon giữa hai ben thi nhiều rặng thong vươn minh don nắng. Thỉnh thoảng dừng lại ở them một chợ ven dường, dừng quen gọi ly ca phe va lắng nghe cau chuyện của cac người dan nơi day dể cảm nhận dược “chất Tay Nguyen” trong từng hơi thở.

Xa bien giới Bờ Y thanh binh va yen ả. Sau khi tham quan cửa khẩu toan cầu Bờ Y, bạn nen hỏi dường dến cột mốc ranh giới ba nước - “nga ba” tam bien chinh xac nhất. Sau khi xuất trinh giấy tờ xin phep bien phong, chung ta sẽ theo em be dường hơn một chục km vong veo quanh mấy ngọn dồi. Sỡ hữu doạn dường trải xi mang kha vẻ dẹp, rồi lại quanh co dường dất dỏ len xuống dốc, ngoằn ngheo va hấp dẫn dưới cai nắng Tay Nguyen chang chang, hai ben lau trắng vươn minh phất phơ trong gio.

Dựa theo chỉ dẫn, nen leo nhiều bậc thang nhằm chạm tới hinh tượng thieng lieng của vung bien giới dất nước. Cột mốc lam bằng da hoa cương, dặt tren dỉnh nui co dộ cao 1.086 m so sanh với mực nước biển, la một trong hai cột mốc bien giới ghi danh ba toan quốc của nước 5 Diểm Du Lịch Rẻ Nhất Chau A ta. Co hinh trụ tam giac, mỗi mặt quay về hướng quốc gia do sỡ hữu ten nước va quốc huy cổ diển.

2-3653-1393555058.jpg

Cột mốc bien giới ghi danh cả ba quốc gia Dong Dương.

Bất kỳ ai chạm dến nơi tam bien co thể thấy ro cảm giac chinh phục dược nơi nay sau một hanh trinh dai va phong tầm mắt ngắm nhin vung bien tru phu rất dang ghi nhớ.

Trở lại tiểu bang Kon Tum, bạn sỡ hữu cho Xem Da Ga Ở Bavet (Campuchia) rất nhiều chọn lựa nhằm du lịch những diểm dến tour nổi tiếng ở day như nha thờ gỗ 100 tuổi, cư tru rong, cầu treo KonKlor hay Mang Den - Da Lạt thứ hai của Tay Nguyen va dừng bỏ quabỏ sot thưởng thức dặc sản Kon Tum: ga nướng, gỏi la, phở kho…

Bai va ảnh: Thanh Tuyết

2 years ago

Tậu gi với them một dola khi di du lịch

Bằng khoảng hai mươi mốt.000 dồng, 1 USD co thể la nhỏ tuy nhien hữu ich trong mỗi chuyến tour.

Tại Philippines, chung ta co cơ hội mua them một tui kẹo chất lượng hay cốc nước quả tren phố. Nếu ở Cebu, chung ta co thể dược ba Một số kinh nghiệm khi di du lịch tự tuc Campuchia chục-bốn mươi nham phut nghỉ ngơi với massage chan.

Tại Vienna, Ao, chung ta co thể tậu dược chiếc banh Kornspitz hay bắt tuyến xe cong cộng với kia chặng ngắn.

Tại Tenerife, dảo Canary, Tay Ban Nha, chung ta co cơ hội mua dược them một ly cafe ngon ngay lập tức tại thủ phủ SantaCruz trong cac cửa hiệu lưu dộng tren phố.

large-Lassi-shop-1376626261-500x0-137696

Với kia dola, chung ta co thể tậu dược hai cốc sữa chua lassi ngon tại Ấn Dộ.

Tại Ấn Dộ, chung ta mua dược kia bữa an với mon kiểu cu của ca nhan Ấn Dộ gồm cơm, rasam, sambhar, papad. Nếu khong, bạn co dược 2 hộp sữa chua hoặc ba cốc tra sữa kiểu Ấn chất lượng lanh, một khac nhau cai banh Nan với nhan rau cung khong tồi.

Tại Trung Quốc, 1 USD co cơ hội dổi lấy hai hộp mi tom thơm hảo hạng với nước nong an ngay lập tức hoặc vai trai tao hoặc một nải chuối to. Bạn co thể lựa chọn kia bữa sang với vai chiếc banh bao nhan rau, nhan hẹ cung them cốc sữa dậu nanh nong.

Tại Campuchia, nen dung 1 USD dể mua them quả dừa xiem hoặc chiếc dui ga ngon tuyệt. Co thể la hai lon coca mat lạnh.

Tại Myanmar, bạn co cơ hội tậu 4 mươi bảy chai nước hay hai cốc tra sữa tren vỉa he.

Tại Nepal, vai chiếc banh bao nhỏ cung với them ly coke (250 ml) cung co gia trị chỉ 1 USD.

Tại Croatia, 1 USD cho kia cốc kem bự.

BasilIcream1-JPG.jpg

Them một ly kem lớn tại Croatia.

Tại Anh, chung ta co cơ hội mua 3/4 lit sữa hoặc nửa lit xang, 3 trai tao hay hai số bao la cải.

Tại Dan Mạch, 1 USD la chi phi cho them một lit sữa, kia be tem hay kia trai dưa chuột hoặc thi thanh chocolate nhỏ.

Tại Budapest, Hungary, bạn co cơ hội mua dược bốn mươi bảy trai tao hoặc them tờ bao hay dỗ xe 1/2 giờ tại khu vực trung tam thanh phố.

Tại miền Trung Italy, một khac nhau lit rượu loại gia rẻ hoặc 1 kg spaghetti hay sau chai nước.

Tại Xắt Lan, chung ta co thể mua dược rất nhiều mon ngon tuyệt tren dường phố như nước quyt ep, che Thai, xoi xoai…

Tại Sri Lanka, them bữa cơm binh dan với cơm va cari rau chỉ sỡ hữu gia cả chừng 1 USD.

Tại Bogota, Colombia, bạn co thể tậu them ly ca phe va 2 lat banh mi nướng.

Tại Seoul, Han Quốc, them mẫu ve xe buyt hoặc ve tau diện ngầm hay them mặt nạ dắp mặt trong sieu thị.

Tại Ai Cập, bạn co cơ hội tậu dược koshary - them một loại banh truyền thống của người Ai Cập. Nếu kheo mua ban, chung ta co thể tậu dược hai bức tượng da lưu niệm to bằng nắm tay.

banhmy.jpg

Tại Việt Nam, them ổ banh mi nong hổi hoặc hai goi xoi cho bữa rực rỡ cung rất cho rất nhiều mon hảo hạng khong giống.

Tại Costa Rica, chung ta co cơ hội tậu them một trai du dủ hoặc them trai dưa hấu hoặc them quả dứa.

Tại Los Angeles, Mỹ, 1 USD cho 1 Du lich Campuchia tu tuc tai Thu do Phnom Penh giờ dỗ xe.

Tại Bồ Dao Nha, them một ly ca phe pha co sẵn nong hổi.

Tại Australia, kia tờ ve xổ con số.

Yutaka

Theo Lonely Planet